Екипа е специализиран в проектиране на сгради и съоръжения от IV до VI категории по ЗУТ, в следните основни направления:

 • Проектиране на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради
 • Проектиране на обществени, търговски и производствени сгради
 • Преустройство и антисеизмично укрепване на съществуващи (стари) сгради
 • Проектиране на павилиони, навеси и козирки
 • Проектиране и монтаж на фотоволтаични централи (наземни и покривни)
 • Проектиране, изработка и монтаж на рекламни съоръжения (външна реклама)
 • Проектиране на стоманобетонови, метални и дървени конструктивни елементи
 • Изследване на съществуващи сгради и съоръжения за вертикални, ветрови, деформационни и сеизмични въздействия
 • Експертни конструктивни оценки и становища на съществуващи сгради, съоръжения и елементи

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Естетично и функционално архитектурно решение за вашият обект, съобразено с вашите желания и виждания
 • Надежно, икономично конструктивно решение за вашият обект, съобразено с действащите конструктивни нормативи за проектиране
 • Рационално и енергоспестяващо инженерно решение, съобразено с действащите норми за проектиране
 • Пълна проектна документация на разумна цена
 • Пълно съдействие и авторски надзор в процеса на строителството
 • Отговорност, прецизност и коректност