Последици от земетресения

В този раздел  може да се запознаете, с катастрофални разрушения на сгради и конструктивни елементи вследствие на земетресения. Тези разрушения са резултат от некачествено и непълноценно проектиране и още по-некачествено строителство.

Такива компромиси ние НЕ допускаме!