• Ние сме колектив от архитекти и инженери на свободна практика, извършващи проектантски услуги в областта на инвестиционното проектиране и проучване.

  • Имаме опит и при изпълнение на проекти по Европейските програми за финансиране.

  • В основата на екипа стои инж. Олег Марушев - строителен инженер-конструктор,член на "Камара на инженерите в инвестиционното проектиране" (КИИП), с Пълна проектантска правоспособност по част "Конструктивна".

 

За въпроси и запитване, попълнете формата за контакт