инж. Олег Марушев - проектант строителни конструкции

  • Член на "КИИП"
  • Пълна проектантска правоспособност - част "Конструктивна", 2005 г.
  • Пълна проектантска правоспособнот - "Организация и изпълнение на строителството, 2005 г.

 

E-mail: 

  • marushev . eu [at] gmail . com
  • marushev [at] mail . bg

GSM:

  • Vivacom : 0896 190 575

Адрес:

  • гр. София