ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 4000 kW

Адрес: с. Бойница, обл. Видин

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив (сезонен) ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 3100 kW

Адрес: с. Черни връх, обл. Бургас

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: "Фотоволтаична централа с мощност 10 kW, върху покрив на жилищна сграда

Адрес: гр. Червен бряг, обл. Плевен

Носеща конструкция: Покривна метална носеща конструкция

 

ОБЕКТ: Фотоволтаични централи 1000 kW, 19 бр

Адрес: о. Хиос, Гърция

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 600 kW

Адрес: с. Смирненски, обл. Русе

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 4500 kW

Адрес: с. Стамболово, обл. Хасково

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с двустранно променлив ъгъл на наклона (тракер)

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 1930 kW

Адрес: гр. Ст.Загора

Носеща конструкция: Покривна метална носеща конструкция

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 5000 kW

Адрес: с. Милковица, обл. Плевен

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа CDG, 1500 kW

Адрес: гр. Слобозия, обл. Гюргево

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 1000 kW

Адрес: с. Кралево, обл. Хасково

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с двустранно променлив ъгъл на наклона (тракер)

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 200 kW

Адрес: с. Гюргич, обл. Видин

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив ъгъл на наклона