ОБЕКТ: Едноетажна еднофамилна жилищна сграда

Адрес: с. Алдомировци, общ. Сливница 

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

 

 

 

ОБЕКТ: Едноетажна селскостопанска сграда

Адрес: Имот -51002, с. Ковачевци, общ. Самоков

Носеща конструкция: Метални рамки

 

ОБЕКТ: Гараж

Адрес: УПИ VI-86, гр. Поморие, обл. Бургас

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

 

ОБЕКТ: Пристройка към еднофамилна жилищна сграда

Адрес: УПИ III-808, кв. 73, с. Камен, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Монолитна стоманобетонова, с тухлени шайби

 

ОБЕКТ: Укрепване и преустройство на стопанска постройка в еднофамилна жилищна сграда

Адрес: УПИ IV-459, кв. 82, с. Виноград, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Монолитна стоманобетонова, със стоманобетонови шайби

 

ОБЕКТ: Магазин за хранителни стоки, кафе-аператив и жилищна сграда

Адрес: УПИ II, кв. 91, с. Кесарево, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Монолитна стоманобетонова, с тухлени шайби

 

ОБЕКТ: Еднофамилна жилищна сграда

Адрес: УПИ XII-85, кв. 16, с. Нова Върбовка, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Монолитна стоманобетонова, с тухлени шайби

 

ОБЕКТ: Гараж за комбайн

Адрес: УПИ XXI - 114, гр. Елин Пелин

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

 

ОБЕКТ: Еднофамилна жилищна сграда

Адрес: УПИ IX-506, кв.64, с. Сушица, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Монолитна стоманобетонова, с тухлени шайби

 

ОБЕКТ: Кафе-аператив и гараж

Адрес: гр.А, кв. 39, гр. Стражица, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Монолитна стоманобетонова, с тухлени шайби

 

ОБЕКТ: Еднофамилна жилищна сграда

Адрес: УПИ V, кв. 4, с. Г.Сеновец, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Монолитна стоманобетонова, с тухлени шайби

 

ОБЕКТ: Преустройство на приземен етаж от жилищна сграда в кафе-апператив и магазин за хранителни стоки

Адрес: УПИ X-282,283,  кв. 46, с. Камен, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Монолитна стоманобетонова, със стоманобетонови шайби

 

ОБЕКТ: Пристройка към кафе-аператив

Адрес: УПИ VII-210, кв. 73, с. Лозен, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки