ОБЕКТ: КПИ-Реконструкция на съществуващо застрояване за "Къща за гости"

Адрес: с. Марчево, общ. Гърмен

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

3D-модели   

                                    

Съществуваща конструкция

 

ОБЕКТ: Пристройка и укрепване на съществуваща жилищна сграда за сезонно обитаване

Адрес: с. Долна Диканя, общ. Радомир

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки (укрепване на съществуваща сграда)

            

            

                  

       

       

       

 

ОБЕКТ: Еднофамилна двуетажна жилищна сграда

Адрес: гр. Костинброд, обл. Софийска

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

      

       

       

       

 

ОБЕКТ: Еднофамилна жилищна сграда

Адрес: гр. Бистрица, обл. Софийска

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

                                                   

                                  

 

ОБЕКТ: Еднофамилна двуетажна жилищна сграда

Адрес: с. Драгичево, обл. Софийска

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

                             

 

ОБЕКТ: Еднофамилна жилищна сграда

Адрес: кв. "Левски", гр.София

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

 

ОБЕКТ: Пристройка към двуетажна жилищна сграда

Адрес: с. Радуил, общ. Самоков

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

            

 

ОБЕКТ: Надстройка на едноетажна жилищна сграда

Адрес: ул. "Летоструй", гр. Софийска

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

            

 

ОБЕКТ: Жилищна сграда за сезонно обитаване

Адрес: с. Доганово, обл. Софийска

Носеща конструкция: Монолитни стоманобетонови рамки

 

ОБЕКТ: Павилион за търговия "TOP-SHOP

Адрес: жк "Младост 3", гр.София (до "Кауфланд")

Носеща конструкция: Метални рамки

 

ОБЕКТ: Търговски обект за плодове и зеленчуци

Адрес: ул."Търговска", р-н "Надежда", гр. София

Носеща конструкция: Метални рамки