ОБЕКТ: Преустройство на съществуващо помещение за абонатна стнация при МПБ "Рила" към БДЖ-"Пътнически превози"

Адрес: гр. София

Носеща конструкция: Метална

 

ОБЕКТ: Рехабилитация на "Основно училище село Косово" и превръщането му в читалище

Адрес: с. Косово, обл. Шумен

Носеща конструкция: Носещи тухлени стени

 

ОБЕКТ: Монтаж на инсталация за дървени палети и освежителен ремонт в стопанска сграда, предназначена за дървообработваща работилница

Адрес: с. Ковачевци, обл. Перник

Носеща конструкция: Монолитна стоманобетонова