Тук са представени част от проектите, по които е работено от 1997 г. до момента.

Сгради

Външна реклама

Фотоволтаични централи

Подове - Покриви - Навеси

Конструктивни експертизи