ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 200 kW

Адрес: с. Висока Поляна, обл. Шумен

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаични централи 70 kW, 3 бр

Адрес: о. Самос, Гърция

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив (сезонен) ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаични централи 75 kW, 4 бр

Адрес: о. Карпатос, Гърция

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив (сезонен) ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: "Фотоволтаичен енергиен парк-Земеделие 1991", върху покрив на навеси

Адрес: с. Челюстница, обл. Монтана

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с постоянен ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа "Ковашна", 1000 kW

Адрес: гр. Слобозия, обл. Гюргево

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив (сезонен) ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 30 kW

Адрес: с. Церетелево, обл. Пловдив

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с постоянен ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаични централи 100 kW, 11 бр

Адрес: о. Кос, Гърция

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив (сезонен) ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаични централи 70 kW, 3 бр

Адрес: о. Лесбос, Гърция

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с променлив (сезонен) ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Складова база с фотоволтаични елементи по покривите

Адрес: с. Сини Вир, обл. Шумен

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с постоянен ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: "Комплекс за селски туризъм "Марина Вилидж" с фотоволтаични елементи по покрива

Адрес: с. Благоево, обл. В.Търново

Носеща конструкция: Покривна метална носеща конструкция

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 30 kW

Адрес: гр. Радомир, обл. Перник

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с постоянен ъгъл на наклона

 

ОБЕКТ: Фотоволтаична централа 30 kW

Адрес: с. Прибой, обл. Перник

Носеща конструкция: Наземна метална носеща конструкция с постоянен ъгъл на наклона