Ролята на проектанта

  • Ролята на проектанта, и особено на водещият проектант, за успешното и безпроблемно реализиране на вашите инвестиционни намерения е много голяма. Проектантската услуга, както и всяка друга услуга и продукт, има своята цена, съответстваща на качеството му. В същото време е важно да се има напредвид и цялостната цена на построената сграда! Не си струва да спестите известни средства от проектиране (търсейки най-евтиният проектант), но практическата реализация на проекта, да струва много по-скъпо, заради нерационално проектиране, преразход на материали, труд, механизация или сложност на изпълнението. Нерационалното проектиране може да доведе до покачване на общата стойност на сградата до 20-25%!  Имайте това напредвид!