Преустройство и надстрояване

  • Ако имете сграда, която искате да- реконструирате, обновите, ремонтирате, преустроите, надстроите или да промените предназначението на част от нея, трябва да се състави технически паспорт насградата и тя да се обследва за сеизмична осигуреност. Изследването за сеизмична и статична осигуреност, представлява конструктивна експертиза, чрез която обследва конструкцията на сградата - наличие и експлоатационно състояние на носещи конструктивни елементи, местоположение и размери на армировка и клас на бетона и т.н. Чрез конструктивната експертиза се доказва годността или негодността на сградата да поема нормативни експлоатационни товари, съгласно действащата нормативна уредба. Конструктивната експертиза изисква, да се осигури физически достъп, до всички жилища и помещения в сградата. В повечето случаи резултатът от експертизата показваче сградата не е сеизмично и статично осигурена, съгласно действащите норми, и трябва да се укрепи! Укрепването се осъществява, чрез допълнителни конструктивни елементи.  Тук е много важно да се направи прецизен икономически и инвестиционен анализ- дали инвестицията си заслужава, тъй като процеса на конструктивната експертиза е сложен, трудоемък и не е евтин, а самата практическа реализация на укрепването е трудоемка и по-скъпа от ново строителство. Понякога укрепването е по-изгоден и евтин вариант, понякога- не!