Като подизпълнители сме проектирали обекти

за световни финансови и търговски компании, както и за десетки малки фирми и частни лица.