20% ОТСТЪПКА от цената

При сключване на договор за проектиране, в срок до 3 седмици от момента на получаване на оферта, вие получавате ОТСТЪПКА до 20% от базовата цена за проектиране, ако вашият обект е със следните характеристики:
  • Сграда с РЗП над 300 м2
  • Външна реклама с 2 или повече самостоятелни рекламни елемента, всеки с площ над 3 м2
  • Външна реклама с 3 или повече самостоятелни рекламни елемента, всеки с площ до 2 м2
  • Фотоволтаична централа с мощност над 10 kW

Направете Запитване сега ... и спечелете!